Μελέτες

Το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον των ανέπαφων πληρωμών

Αν είστε κάτοχος κάρτας, είτε πρόκειται για πιστωτική είτε για χρεωστική υπάρχουν πιθανότητες να υποστηρίζει ανέπαφες πληρωμές, αν έχετε χρησιμοποιήσει ποτέ αυτή τη δυνατότητα ξέρετε ακριβώς γιατί συμβαίνει αυτό.