бизнес сметка

myPOS и туристическия бизнес

За много страни туризмът е основополагащ отрасъл и сектор от икономиката. Той е и динамично променяща се област, в която всяка година възникват или се добавят нови форми на забавления, а с тях и нови методи на плащания, които трябва да са бързи, удобни и сигурни, както за търговеца, така и за клиента. Как стои въпросът с тях обаче и има ли универсално решение, което е от полза и за двете страни?